Història

l’Arquitecte

Construcció de la casa

“Can Peix” interior

Fotos

“Can Peix” exterior

Edifici aillat destinat a vivenda, compost de planta semisoterrani, baixa, pis i terrat, primera obra (any 1907) de l'arquitecte Rafael Masó i Valentí (Girona, 1880-1935), un dels darrers modernistes, que assimila l'arquitectura centroeuropea i culmina en l'opció plenament noucentista amb que se l'identifica.

La casa és molt esquemàtica i d'una austeritat pròpia de l'obra primerenca que fou del gran arquitecte, pel que fa a les formes, acabats i ornaments (ceràmiques, serralleria, etc.), però que ja mostra la sensibilitat de Masó.

Per aquesta casa pairal de la família Vinyes-Miralpeix han passat quatre generacions. El projecte fou encarregat a l'arquitecte per la vídua d'Àngel Miralpeix Carreras, mare de Dolors Miralpeix Cairo, esposa del metge Ramon Vinyes Triadó que la va habitar i destinar, en part, a consultori mèdic, i que va contribuir amb el seu esforç a conservar-la.

El seu fill primogènit Àngel Vinyes Miralpeix, que va néixer, viure i morir a la casa, hi exercí també la professió de metge. Recentment, el fill primogènit de l'Àngel, Ramon Vinyes-Miralpeix Gassó, en la mateixa línia de respecte i il·lusió n'ha fet una restauració, just quan la casa ha complert els cent anys d'existència.

“Can Peix”,

casa pairal noucentista

de la familia

Vinyes-Miralpeix

Jardí “Can Peix”